کاربران وب سایت شیکولات، در صورتی که برندی مد نظر شما قرار دارد که در وب سایت موجود نمیباشد میتوانید با ارسال نام برند و محصول و حد الامکان لوگوی برند نیز فرستاده شود تا کارشناسان شیکولات این برند را یافته و در وب سایت محصولات آن را اضافه کنند. همچنین در صورتی که یک محصول را در وب سایتی مشاهده کردید و نام برند آن را پیدا نکردید لینک محصول را به پشتیبانی واتساپ ارسال کنید تا بررسی شود.